Μπάρμπαρο Κορνέλιο Cornelio Barbaro

Βενετός αξιωματούχος που υπηρέτησε στην Κύπρο κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας. Υπηρέτησε, συγκεκριμένα, κατά το 1554-1555 ως καπετάνιος της Αμμοχώστου. Οι καπετάνιοι (capitani) ήσαν ανώτατοι διοικητικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι με έδρα την Αμμόχωστο.