Αδετούρης

Image

Τίτλος αξιωματούχου στο μεσαιωνικό βασίλειο της Κύπρου. Η λέξη (αγγλ. auditor) σημαίνει ελεγκτής. Ο αδετούρης ανήκε στην ομάδα των «αξιωματούχων της Κύπρου». Υπήρχε και μια άλλη κατηγορία, οι «αξιωματούχοι του Βασιλείου».