Ντιέντο Τζιάκομο Giacomo Diedo

Image

Βενετός πολίτης και κάτοχος δημοσίων αξιωμάτων στην πόλη του κατά τον 18ο αιώνα και ιστορικός συγγραφέας.

 

Έγραψε το έργο Ιστορία της Δημοκρατίας της Βενετίας από την ίδρυσή της μέχρι το έτος 1747. Το έργο του αυτό εξεδόθη για πρώτη φορά στη Βενετία το 1751, σε τέσσερις τόμους.

 

Στο σύγγραμμά του ο Τζιάκομο Ντιέντο περιλαμβάνει και ιστορικές αναφορές για την Κύπρο των Μεσαιωνικών χρόνων, οπότε το νησί αποτελούσε βασίλειο που αργότερα περιήλθε στην κατοχή της Βενετίας. Δίνει όμως περισσότερη έμφαση στην τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1570-71, τον πόλεμο κατά των Βενετών και την τουρκική κατάκτηση του νησιού. Το σχετικό κεφάλαιο μεταφράστηκε στην αγγλική από τον C.D.Cobham (Excerpta Cypria, 1908, pp. 87 - 96).