Ταμίρας

Image

Αρχαίος μάντης, γενάρχης της ιερατικής οικογένειας των Ταμιραδών, η οποία τελούσε στο ιερό της Αφροδίτης στην Πάφο τη λατρεία της θεάς.

 

Βλέπε λήμμα: Ιερά της Αφροδίτης στην Κύπρο

 

Η μόνη πηγή από την οποία είναι γνωστός ο Ταμίρας είναι ο Ρωμαίος ιστορικός Τάκιτος. Στο έργο του Ιστορίαι (11.3), γράφει ότι ο Ταμίρας έφθασε στην Κύπρο από την Κιλικία της Μικράς Ασίας, φέρνοντας μαζί του τη μαντική τέχνη (της σπλαχνοσκοπίας). Στο ιερό της Πάφου, όπου εγκαταστάθηκε, ιερουργούσε ήδη η βασιλική και ιερατική οικογένεια των Κινυραδών που θεωρούνταν απόγονοι του βασιλιά Κινύρα. Κατά τον Τάκιτο, ανάμεσα στις δυο οικογένειες συμφωνήθηκε να προΐστανται των ιερουργιών και να χρησμοδοτούν τα μέλη και των δυο οικογενειών. Με τον καιρό όμως θεωρήθηκε άδικο το βασιλικό γένος των Κινυραδών «να μην έχει ανώτερο ιερατικό αξίωμα από την ξένη οικογένεια». Για τούτο οι Ταμιράδες παραχώρησαν στους Κινυράδες το δικαίωμα της μαντείας που είχε εισαγάγει ο προγονός τους Ταμίρας, και ύστερα απ' αυτό μόνο ο Κινυράδης ιερέας έδινε χρησμούς.

 

Η παρατήρηση του Τάκιτου ότι ο Ταμίρας ήταν Κίλικας και οι Ταμιράδες θεωρούνταν ξένοι, υποδηλώνει ότι οι Κινυράδες ήσαν γηγενείς, μολονότι άλλες πηγές παρουσιάζουν τον Κινύρα καταγόμενον είτε από τη Συρία είτε από την Κιλικία.

 

Βλέπε λήμμα: Κινύρας- Κινυράδες, οι απόγονοι του Κινύρα

 

Ο Ταμίρας δεν αναφέρεται σε άλλη φιλολογική πηγή της Αρχαιότητας. Αναφέρονται μόνο οι Ταμιράδες από τον Ησύχιο, ο οποίος στο σχετικό λήμμα του λεξικού του σημειώνει γι’ αυτούς: «ἱερεῖς τινες ἐν Κύπρῳ».

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια