Αρσινόη

Image

Νεότερη κόρη του Πτολεμαίου ΙΓ' Αυλητή, αδελφή της περιβόητης βασίλισσας της Αιγύπτου Κλεοπάτρας της Ωραίας, γνωστής για τις σχέσεις της με τον Ιούλιο Καίσαρα και τον Μάρκο Αντώνιο. Σύμφωνα προς όσα γράφει ο Δίων Κάσσιος, ο Ιούλιος Καίσαρ όταν πήγε στην Αίγυπτο συμφιλίωσε την Κλεοπάτρα με τον αδελφό της Πτολεμαίο (που ως τότε φιλονικούσαν για την εξουσία), κι όρισε να συμβασιλεύουν στο θρόνο της Αιγύπτου. Επίσης χάρισε την Κύπρο στην Αρσινόη και στον Πτολεμαίο τον νεότερο.

 

Ο Αππιανός δίνει την πληροφορία ότι η Αρσινόη δολοφονήθηκε αργότερα στη Μίλητο, με εντολή του Μάρκου Αντωνίου.

 

Αντίθετα ο Στράβων γράφει ότι ο Μάρκος Αντώνιος ήταν εκείνος που χάρισε την Κύπρο στην Κλεοπάτρα και στην αδελφή της Αρσινόη, προσθέτοντας πως οι διατάξεις του αυτές καταλύθηκαν μετά την δική του πτώση (το 31 π.Χ., μετά την ήττα του Μάρκου Αντωνίου από τον Οκταβιανό στη ναυμαχία του Ακτίου).

 

Βλέπε λήμμα: Ακτίου ναυμαχία

 

Η παραχώρηση της Κύπρου στην Αρσινόη και στον Πτολεμαίο τον νεότερο, που θεωρήθηκαν ως συμβασιλείς της Κύπρου, έγινε από τον Ιούλιο Καίσαρα το 47 π.Χ. Η παραχώρηση του νησιού στην Κλεοπάτρα και στο γιο της Καισαρίωνα έγινε από τον Μάρκο Αντώνιο το 36 π.Χ. Μετά τον θάνατο του Αντωνίου και της Κλεοπάτρας, και τη δολοφονία του Καισαρίωνα, η Κύπρος έγινε αυτοκρατορική επαρχία μέχρι το 22 π.Χ., οπότε ο Οκταβιανός Αύγουστος την παραχώρησε στη ρωμαϊκή σύγκλητο και εκυβερνάτο από ανθυπάτους.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια