Μάλλα

Image

Με το όνομα αυτό είναι γνωστά στην Κύπρο τα χλωροφύκη που βρίσκονται σαν πράσινες γλοιώδεις μάζες στα βρεχάμενα ή στο μέρος του σκάφους που βρίσκεται κάτω από το ίσαλο επίπεδο. Τα χλωροφύκη αυτά, που μοιάζουν με πράσινες κλωστές, όταν είναι πολλά μειώνουν την ταχύτητα του σκάφους, ταυτόχρονα δε αυξάνεται η κατανάλωση καυσίμων.