Μάντης

Image

Στα νεότερα χρόνια, με την ονομασία μάντης είναι γνωστός στην Κύπρο ένας λαϊκός τεχνίτης, ο γανωματής, για τον οποίο βλέπε στο ανάλογο λήμμα. Μερικές φορές μάντηες λέγονταν και οι Κκιλ'ίντζ'ιροι ή Κούλλουφοι (Τσιγγάνοι), ίσως επειδή συνήθιζαν να επαγγέλλονται κι εκείνους που έλεγαν τη «μοίρα» των ανθρώπων. Τη «μοίρα» των ευπίστων, ιδίως στα χωριά, έλεγαν συνήθως οι γυναίκες Τσιγγάνες, «διαβάζοντας» την παλάμη, έναντι μικρής πληρωμής. Για τους Τσιγγάνους της Κύπρου βλέπε στο λήμμα Κούλλουφοι ή Κκιλίντζ'ιροι.