Μαρσέλλο Ιάκωβος Giacomo Marcello

Image

Βενετός αξιωματούχος, που υπηρέτησε στην Κύπρο ως προβλεπτής κατά την κρίσιμη περίοδο 1474-1475, δηλαδή λίγο μετά τον θάνατο του τελευταίου Λουζινιανού βασιλιά Ιακώβου Β' κι αμέσως μετά την αποτυχία των υποστηρικτών αντιβενετικών συμφερόντων και ηγετών του καταλανικού κόμματος στο νησί (βλέπε λήμμα Μαρίνο Ρίτζο ντι, όπου και παραπομπές σε άλλα σχετικά λήμματα).

 

Η απόφαση για το διορισμό του Ιακώβου Μαρσέλλο ως προβλεπτή στην Κύπρο είχε παρθεί από τις αρχές της Βενετίας την 21 Δεκεμβρίου του 1473, ο δε διορισμός του έγινε βασικά με την εντολή να οργανώσει τον στρατό στο νησί, ενώ παράλληλα είχαν εγκριθεί και κονδύλια για την περαιτέρω ενίσχυση των οχυρώσεων της Αμμοχώστου και της Κερύνειας. Παρά το ότι τον θρόνο είχε καταλάβει στην Κύπρο η βασίλισσα Αικατερίνη Κορνάρο*, χήρα του Ιακώβου Β', ωστόσο η Βενετία είχε αρχίσει πλέον να επιβάλλει τη δική της εξουσία, θέτοντας το κυπριακό βασίλειο υπό την κηδεμονία της.