Μασκάλιν

Image

Με το όνομα αυτό είναι γνωστό σε πολλές περιοχές της Κύπρου το ψάρι τζ΄έφαλος* όταν είναι μικρό.