Μιζάνιν

Ειδική φορολογία που επιβαλλόταν κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας στην Κύπρο. Επρόκειτο για φορολογία επί γεωργικών και άλλων προϊόντων (όπως βαμβάκι, κρασί, μετάξι κλπ.). Ίσχυε επίσης η διευθέτηση πλούσιοι άνθρωποι (κυρίως ξένοι που ζούσαν στην Κύπρο), να ενοικιάζουν το μιζάνιν διαφόρων τέτοιων προϊόντων, εισπράττοντας έτσι τον ανάλογο φόρο προς ίδιον όφελος. Ενοικίαζαν δηλαδή το δικαίωμα να εισπράττουν οι ίδιοι το φόρο αυτό.