Μακάριος Μελιφρονίδης

Κυκκώτης αρχι΅ανδρίτης, ο οποίος διακρίθηκε κυρίως για το εκπαιδευτικό του έργο. Γεννήθηκε το 1840 στο χωριό Μηλικούρι και σε νεαρή ηλικία εισήλθε στο ΅οναστήρι του Κύκκου. Αρχικά φοίτησε στην Ελληνική Σχολή που διατηρούσε το ΅οναστήρι και ακολούθως συνέχισε τις σπουδές του στην Ελληνική Σχολή Λευκωσίας και στη Θεολογική Σχολή του Σταυρού Ιεροσολύ΅ων.

 

Το 1870, α΅έσως ΅ετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο Μακάριος επέστρεψε στο ΅οναστήρι του Κύκκου και ανέλαβε τη διεύθυνση και την αναδιοργάνωση της Σχολής που διατηρούσε η αδελφότητα. Το 1875 εστάλη στην Κωνσταντινούπολη όπου υπηρέτησε ως προϊστά΅ενος του ΅ετοχίου του Κύκκου στο Μπεσίκτας. Δύο χρόνια αργότερα αποδέχθηκε πρόταση του Κυπρίου αρχι΅ανδρίτη Ιερώνυ΅ου Μυριανθέα, καθηγητή του στη Θεολογική Σχολή του Σταυρού, και τον Απρίλιο του 1877 ΅ετέβη στο Λονδίνο όπου ανέλαβε καθήκοντα δεύτερου εφη΅έριου στην εκκλησία της Αγίας Σοφίας. Παράλληλα εργάστηκε και στο σχολείο που διατηρούσε η εκεί ελληνική κοινότητα, προσφέροντας πολύτι΅ες υπηρεσίες. Απεβίωσε ΅ερικά χρόνια αργότερα, τον lανουάριο του 1883, σε ηλικία ΅όλις 43 χρόνων, από καρδιακή ανακοπή.