Νικοκράτης ο Κύπριος

Κύπριος της Αρχαιότητας. Ο Νικοκράτης ήταν γνωστός ως κάτοχος μεγάλης βιβλιοθήκης, ανάλογης προς τις βιβλιοθήκες μεγάλων φιλοσόφων, ποιητών, βασιλιάδων και τυράννων. Αναφορά σ’ αυτόν κάνει ο Αθήναιος, όμως δεν είναι γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες, ούτε και γνωρίζουμε πότε και πού έζησε.