Κτησίας ο Κνίδιος

Image

Αρχαίος συγγραφέας του τέλους του 5ου και των αρχών του 4ου  αιώνα π.Χ. Ο Κτησίας, στο έργο του Περσικά, αναφέρεται στις αιτίες της διένεξης του Κυπρίου Ευαγόρα, βασιλιά της Σαλαμίνος, με το βασιλιά της Περσίας Αρταξέρξη, και στις προσπάθειες του ίδιου του Κτησία να συμφιλιώσει τον Ευαγόρα με τον επίσης Κύπριο βασιλιά Αναξαγόρα (ή Άγυριν), περί το 398 π.Χ.

 

Για τον Κτησία αυτόν, ο Τζέτζης (Χιλιάδες, 1.83-84) γράφει πως ήταν Κύπριος ἐκ Κνίδου τῆς Κυπρίας. Είναι όμως σήμερα ξεκαθαρισμένο ότι κυπριακή πόλη Κνίδος* δεν υπήρχε, πιστεύεται δε πως πρόκειται για λάθος στην αναφορά τῆς Κυπρίας, αντί του ορθού τῆς Καρίας (Μικρά Ασία).

 

Οι αναφορές του Κτησία για τον Ευαγόρα της Σαλαμίνος και τις σχέσεις του με τον Αρταξέρξη και τον Αναξαγόρα, διασώθηκαν στο έργο του Φωτίου Βιβλιοθήκη. Ο Κτησίας αναμείχθηκε επίσης στο ζήτημα της ανάθεσης της αρχηγίας περσικών, ναυτικών δυνάμεων στον Αθηναίο στρατηγό Κόνωνα* που φιλοξενείτο από τον Ευαγόρα στην Κύπρο, με τις οποίες νίκησε τους Σπαρτιάτες.