Συνέσιος ο Κυρηναίος

Συγγραφέας του 4ου-5ου αιώνα μ.Χ. (370-415). Ο Συνέσιος υπήρξε νεοπλατωνικός φιλόσοφος και επίσκοπος Πτολεμαΐδος. Ως επίσκοπος υπεράσπισε την πατρίδα του κατά των επιδρομών των ιθαγενών της Αφρικής και της κακής διοίκησης των υπαλλήλων της αυτοκρατορίας.

 

Πριν γίνει Χριστιανός έγραψε έργα εμπνευσμένα από τη σοφιστική και τον νεοπλατωνισμό, ανάμεσα στα οποία και την πραγματεία Δίων. Μετά την προσέλευσή του στον Χριστιανισμό έγραψε ύμνους στους οποίους αναμειγνύονται νεοπλατωνικές και χριστιανικές αντιλήψεις. Το σπουδαιότερο έργο του είναι οι 155  Ἐπιστολαί του που σώθηκαν.

 

Στο έργο του Δίων ο Συνέσιος αναφέρεται και στον Κύπριο στωικό φιλόσοφο Ζήνωνα τον Κιτιέα, του οποίου τον βίο χαρακτηρίζει υπόδειγμα ευγένειας και εγκράτειας. Στις  Ἐπιστολές γράφει για την Ποικίλη Στοά των Αθηνών, στην οποία δίδασκε ο Ζήνων, ότι έπαυσε να είναι ποικίλη (δηλαδή ζωγραφισμένη) γιατί ο Ρωμαίος ανθύπατος της πόλης αφαίρεσε απ' αυτήν τους ζωγραφικούς πίνακες και «εμπόδισε τους στωικούς φιλοσόφους να καμαρώνουν για τη σοφία τους».