Στασαγόρας διφθεραλοιφός

Image

Αρχαίος Κύπριος γραμματοδιδάσκαλος και γραφέας, του οποίου το όνομα μαρτυρείται σε επιγραφή από την πόλη ΜάριονὈνασαγόραν τῶ Στασαγόραυ τῶ διφθεραλοιφῶ  ἡμί (είμαι του Ονασαγόρα του γιου του διφθεραλοιφού Στασαγόρα). Η λέξη «διφθεραλοιφός» είναι σύνθετη από τις λέξεις «διφθέρα» (=περγαμηνή, δέρμα πάνω στο οποίο έγραφαν) και το ρήμα «αλείφω», που είχε τη σημασία του γράφω.

 

Οι διφθεραλοιφοί ήταν τάξη επαγγελματιών που γνώριζαν τα σύμβολα της συλλαβικής γραφής και έγραφαν μ' αυτήν την αχαϊκή διάλεκτο, διατηρώντας την αναλλοίωτη επί αιώνες. Στη γραφή της από επαγγελματίες οφείλεται, κατά τον Κυρ. Χατζηϊωάννου (ΑΚΕΠ , Γβ, § 4.11) και το γεγονός ότι η αχαϊκή κυπριακή διάλεκτος εμφανίζεται «ορθογραφημένη» στις συλλαβικές επιγραφές από την Αρχαϊκή περίοδο ως τα τέλη σχεδόν του 3ου αιώνα π.Χ., σε τόσο μεγάλη χρονική έκταση και σ' όλο τον χώρο του κυπριακού εδάφους.

 

Ο Στασαγόρας είναι ο μόνος αρχαίος Κύπριος δάσκαλος γραφής και γραφέας, του οποίου το όνομα έχει διασωθεί.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια