«Κυπριακά Χρονικά»

Image

Κυπριακό επιστημονικό περιοδικό με καθαρά κυπριολογικό περιεχόμενο. Πρωτοεκδόθηκε στη Λάρνακα το 1923 και συνέχισε την έκδοσή του μέχρι το 1937. Συνολικά εκδόθηκαν δεκατρείς τόμοι (κατά το 1928 και 1932 δεν κυκλοφόρησε για οικονομικούς λόγους).  Όλοι οι τόμοι εκδόθηκαν στη Λάρνακα με τη φροντίδα του Ν.Γ. Κυριαζή, εκτός του Ε΄ που εκδόθηκε στη Λεμεσό με τη φροντίδα του μητροπολίτη Κιτίου Νικόδημου Μυλωνά.

 

Κύριος σκοπός του περιοδικού ήταν η πλήρωση ενός μεγάλου κενού στη φιλολογική και επιστημονική ζωή του τόπου και συγκεκριμένα η δημοσίευση πρωτότυπων επιστημονικών εργασιών για την Κύπρο (φιλολογικών, ιστορικών, αρχαιολογικών κλπ.), ανέκδοτων ή παλαιών κειμένων τα οποία θα χρησίμευαν στον μελλοντικό ιστορικό και θα έφερναν τον αναγνώστη πιο κοντά στην ιστορία και τον πολιτισμό του νησιού.

 

Το όλο έργο καλύπτει γύρω στις 4.200 σελίδες. Τα Κυπριακά Χρονικά μπορούν να χωριστούν σε τέσσερις περιόδους: η πρώτη (1923-26) καλύπτει τους τόμους Α΄-Δ΄, η δεύτερη (1927) αφορά τον Ε΄ τόμο που εκδόθηκε στη Λεμεσό, η τρίτη (1929-1931) αφορά τους τόμους Στ΄-Η΄ και είναι η περίοδος μετά την αποχώρηση του Ι. Συκουτρή και την προ της εξορίας του Ν. Μυλωνά, και η τελευταία (1933-1937) αφορά τους τόμους Θ΄- ΙΓ΄ και καλύπτει την περίοδο μετά τα Οκτωβριανά μέχρι και τον θάνατο του Μυλωνά στην εξορία.

 

Την πρώτη εκδοτική ομάδα αποτελούσαν ο μητροπολίτης Κιτίου Νικόδημος Μυλωνάς ως πρόεδρος, ο Ι. Συκουτρής γραμματέας, ο Ν. Κυριαζής ταμίας και υπεύθυνος της έκδοσης, και οι Λουκής Ζ. Πιερίδης, Γ. Ματσάκης και Ν. Τύμβιος.

 

Από το δέκατο τεύχος του Α΄ τόμου μέχρι τον Δ΄ τόμο η επιτροπή περιορίστηκε στους τέσσερις πρώτους. Στον Ε΄ τόμο η επιτροπή γίνεται οκταμελής προστεθέντων των Λ. Φιλίππου, Κ. Πιλαβάκη, Κλ. Λανίτη και Χ. Οικονομίδη. Στους τόμους Στ΄-Η΄ η επιτροπή περιορίζεται σε δυο μόνο: Ν. Μυλωνάς και Κυριαζής. Στους τόμους Θ΄ -ΙΓ΄ μένει μόνος ο Κυριαζής. Στους τελευταίους τόμους ο Κυριαζής μένει είτε ο μοναδικός συγγραφέας (τόμοι Ζ΄ και Η΄) ή σχεδόν ο μοναδικός.

 

Τα Κυπριακά Χρονικά φιλοξενούν στις σελίδες τους πλουσιότατο υλικό αναφερόμενο στην Κυπριακή Ιστορία, περιέχουν εργασίες που αναφέρονται στην εμπορική, ναυτιλιακή, εκκλησιαστική, γεωργική, διοικητική, πολιτιστική, κοινωνική και οικογενειακή ζωή του νησιού, κυρίως κατά τους χρόνους της Τουρκοκρατίας.

 

Η δημοσίευση όλων αυτών των στοιχείων στις περισσότερες εργασίες γινόταν χωρίς προηγούμενη επιστημονική επεξεργασία και ταξινόμηση. Τούτο οφείλεται στο ότι οι περισσότεροι συνεργάτες δεν είχαν την κατάλληλη επιστημονική ειδίκευση. Αυτό όμως δεν μειώνει την αξία και την προσφορά των Κυπριακῶν Χρονικῶν γιατί αν το υλικό αυτό δεν δημοσιευόταν θα χανόταν για πάντα.

 

Κυπριακά Χρονικά 1960

Με τον τίτλο Κυπριακά Χρονικά κυκλοφόρησε το 1960 στη Λευκωσία μηνιαίο λογοτεχνικό περιοδικό από πνευματική ομάδα (Πάνος Ιωαννίδης, Γιάννης Κατσούρης, Χριστάκης Γεωργίου) επικεφαλής της οποίας ήταν ο οδοντίατρος Τάκης Χατζηδημητρίου που ήταν και ο ιδιοκτήτης και υπεύθυνος σύμφωνα με τον Νόμο για τον Τύπο. Το περιοδικό με διάφορες διακοπές (1968-69) και επανεκδόσεις έζησε μέχρι το Νοέμβριο του 1972. Υπήρξε περιοδικό με σημαντική συμβολή στη λογοτεχνική και πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου. Παρουσίαζε το έργο νέων λογοτεχνών, κριτική λογοτεχνίας, μουσικής και κινηματογράφου και μελέτες γύρω από την κυπριακή και ελλαδική φιλολογία και λογοτεχνία.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια

Φώτο Γκάλερι

Image
Image
Image
Image