«Κυπριακαί Σπουδαί»

Το περιοδικό Κυπριακές Σπουδές

Image

Ετήσιο επιστημονικό δελτίο της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, επιστημονικού σωματείου που ιδρύθηκε το 1936 προς προώθηση της κυπριολογικής μελέτης και έρευνας και διάσωση και έκδοση σχετικού υλικού.

 

Το δελτίο Κυπριακαί Σπουδαί άρχισε να εκδίδεται από το 1937, έκτοτε δε συνεχίζει την έκδοσή του ανελλιπώς. Είναι ένα από τα αρχαιότερα ελληνικά επιστημονικά περιοδικά που εξακολουθούν να εκδίδονται.

 

Το δελτίο Κυπριακαί Σπουδαί δημοσιεύει επιστημονικές εργασίες γύρω από την ιστορία, την αρχαιολογία, τη θρησκεία, τη λαογραφία και άλλους τομείς της κυπριολογικής έρευνας, έχει δε βραβευθεί από την Ακαδημία Αθηνών.

 

Πηγή: 

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια