«Μόρφωσις»

Μηνιαίο περιοδικό που άρχισε την κυκλοφορία του το 1944.  Ήταν εκπαιδευτικού, παιδαγωγικού και γενικού μορφωτικού περιεχομένου. Εκδότης του ήταν ο δημοδιδάσκαλος Χρίστος Εξαδάκτυλος*. Καθ’ όλη τη διάρκεια των πολλών χρόνων έκδοσής του το περιοδικό απετέλεσε πολύτιμο βοήθημα για τον Κύπριο εκπαιδευτικό, λόγω των μελετών εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού περιεχομένου. Περιελάμβανε επίσης πλούσιο λαογραφικό υλικό. Το περιοδικό, αν και ανέστειλε κατά καιρούς την έκδοσή του λόγω διαφόρων δυσχερειών, συνέχισε να εκδίδεται μέχρι το θάνατο του εκδότη του, το 1985.