Φιλόδημος

Συγγραφέας του 1ου αιώνα π.Χ. Ανάμεσα στα έργα του περιλαμβάνεται και το Περί Εὐσεβείας, στο οποίο αναφέρεται στους Κυπρίους φιλοσόφους Ζήνωνα* τον Κιτιέα και Περσαίο* τον Κιτιέα και κρίνει κάποιες φιλοσοφικές απόψεις τους.

 

Στο σύγγραμμά του Περί Θεῶν, γράφει ο Φιλόδημος, ο Περσαίος φαίνεται να απορρίπτει την ύπαρξη θεϊκών, δυνάμεων πράγμα που επικρίνει ο Φιλόδημος. Σε άλλο σημείο του έργου του κατακρίνει τον Ζήνωνα και τους Στωικούς ότι δεν θεωρούν ανθρωπόμορφους τους θεούς αλλά τους νομίζουν αέρα, πνεύματα και αιθέρα. Αυτό είναι χειρότερο, γράφει ο Φιλόδημος, από το να τους θεωρούν ανθρωπόμορφους.