Φλάσμπιντερ Γιαν

Κληρικός και διάσημος ποιητής της Πολωνίας του 15ου-16ου αιώνα, γνωστός επίσης ευρύτατα και με το λατινικό όνομα Dantyszek. Γεννήθηκε το 1485 και πέθανε το 1548. Επίσκοπος, από το 1530, της περιοχής Chetmno και, από το 1537, της περιοχής Warmia στη βόρεια Πολωνία. Καταγόταν από αστική γερμανική οικογένεια που είχε εγκατασταθεί στην πόλη του Γκδανσκ. Ανθρωπιστής και ποιητής, που έγραψε τόσο στην πολωνική όσο και στη λατινική γλώσσα, ήταν ένας από τους δημιουργούς της μη θρησκευτικής νεότερης ποίησης. Ήταν ο πρώτος Πολωνός που πήρε βραβείο ποίησης (το 1516) συνοδευόμενο με απονομή τίτλου ευγενείας από τον αυτοκράτορα Μαξιμιλιανό. Εκτός του ότι ήταν γνωστός ποιητής, ήταν επίσης διπλωμάτης και περιηγητής.

 

Το 1505 ο Γιαν Φλάσ'μπιντερ έκανε ένα προσκυνηματικό ταξίδι στους Αγίους Τόπους και κατά τη διάρκειά του πέρασε και από την Κύπρο, η οποία και βρισκόταν τότε υπό την κατοχή των Βενετών. Γι' αυτό του το ταξίδι δεν έχουμε πολλές πληροφορίες۬ ωστόσο αρκετά αργότερα έγραψε ένα ελεγείο στη λατινική, με τίτλο Ad Ingenuum Adolescentem Constantinum Alliopagum Carmen Paraeneticum. Σ’ αυτό περιγράφει τη ζωή του, γράφει επίσης για τη νεανική του «εκστρατεία» στον Τάφο του Χριστού, και ότι κατά τη διαδρομή εκείνη είχε κάνει σταθμό στην Κύπρο. Αν και αφιερώνει μερικούς στίχους στην Κύπρο, ωστόσο λέγει ότι δυστυχώς είχε αρρωστήσει στο νησί, λόγω του άσχημου ατμοσφαιρικού αέρα, και έτσι δεν μπορούσε να σκεφθεί (δεκαετίες αργότερα) θέματα από το ένδοξο παρελθόν της Κύπρου, αφού στη μνήμη του είχε την κακή ανάμνηση της ασθένειάς του.