«Ιστορία της Κύπρου», Φλωρίου Βουστρωνίου

Image

Σημαντικό έργο του 16ου αιώνα (περίοδος Βενετοκρατίας) που εγράφη στην ιταλική γλώσσα από τον Κύπριο λόγιο Φλώριο Βουστρώνιο*, μέλος της μεσαιωνικής κυπριακής οικογένειας των Βουστρωνίων. Το έργο αυτό, καρπός πολύχρονης έρευνας και προσπάθειας, αποτελούσε επίτευγμα για τα δεδομένα της τότε εποχής. Παρά το ότι ο συγγραφέας αρχίζει το έργο του από την Αρχαιότητα, με βάση τις τότε περιορισμένες γνώσεις του αρχαίου παρελθόντος της Κύπρου, ωστόσο το έργο πραγματεύεται την περίοδο της Φραγκοκρατίας (1191 – 1458). Ο συγγραφέας βασίστηκε στα προγενέστερα (15ου αιώνα) «Χρονικά» του Λεοντίου Μαχαιρά και του (συγγενούς του) Γεωργίου Βουστρωνίου. Μελέτησε όμως και τα αρχεία και όποιες άλλες διαθέσιμες πηγές, ενώ έκανε και προσωπικές έρευνες. Το έργο σώθηκε σε πέντε αντίγραφα, εξεδόθη δε για πρώτη φορά, στην ιταλική γλώσσα, από τον Ρενέ ντε Μας Λατρί στο Παρίσι, το 1886.

           

Το σημαντικό αυτό έργο ήταν ουσιαστικά απρόσιτο, μέχρι το 1998, οπότε εξεδόθη σε πλήρη μετάφραση από το ιταλικό πρωτότυπο στην ελληνική από τον Άντρο Παυλίδη και την Άννα Ερκολάνι. Η ογκώδης αυτή έκδοση, με πίνακες, σημειώσεις, σχόλια, ευρετήριο κλπ. βραβεύθηκε από την ιταλική κυβέρνηση.