Σέξτος ο Εμπειρικός

Image

Συγγραφέας της Αρχαιότητας. Ήταν γιατρός και έζησε τον 2ο αιώνα μ.Χ. Το έργο του είναι σημαντική πηγή για τη φιλοσοφία των Σκεπτικών. Στο βιβλίο του Πυρρώνειοι Ὑποτυπώσεις επιτίθεται κατά των Δογματιστών, ενώ στο Προς [τους]  Μαθηματικούς απορρίπτει όλους τους δασκάλους των διαφόρων επιστημών.

 

Στα έργα του υπάρχουν πολυάριθμα στοιχεία σχετικά με τον Κύπριο φιλόσοφο Ζήνωνα τον Κιτιέα. Κυρίως αναφέρει απόψεις του Ζήνωνος, όπως: Ευδαιμονία είναι η απρόσκοπτη πορεία της ζωής. Η «αρρενομειξία» (ομοφυλοφιλία) δεν είναι κάτι αισχρό αλλά ηθικά αδιάφορο. Η αιμομειξία με τη μητέρα δεν είναι αισχρή αν προσφέρει σ' αυτήν απόλαυση. Αρετή είναι το αγαθόν, και άλλες.

 

Αναφέρει ακόμη τις απόψεις του Ζήνωνος για την παιδεραστία, για τα αισθητά, για τη διαφορά διαλεκτικής και ρητορικής, καθώς και το επιχείρημα με το οποίο ο Κύπριος φιλόσοφος υποστήριζε ότι όλα τα αμαρτήματα είναι ίσα, καθώς και τους συλλογισμούς με τους οποίους αποδείκνυε ότι ο κόσμος είναι λογικός και έμψυχος και ότι υπάρχουν θεοί.

 

Εξηγεί επίσης τι είναι παράσταση (εικόνα), όπως την εννοεί ο Ζήνων και προσθέτει την πληροφορία ότι ο Ζήνων, σε προχωρημένη ηλικία, θεώρησε τον εαυτό του εφευρέτη της αλήθειας, ότι οι φιλόσοφοι που δέχονταν τη στωική φιλοσοφία του Ζήνωνος ήταν πολλοί αλλά συγκριτικά λιγότεροι από όσους διαφωνούσαν μ' αυτήν και ότι στην αρχή της Πολιτείας του ο Κύπριος φιλόσοφος έγραφε για ερωτικά ζητήματα.

 

Εκτός από τις αναφορές στον Ζήνωνα ο Σέξτος ομιλεί και για το κυπριακό ακρωτήριο Ακάμας.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια