Ηγήσανδρος ο Σαλαμίνιος

Κύπριος συγγραφέας της Αρχαιότητας, από τη Σαλαμίνα. Το όνομα του αναφέρεται στο έργο του Βυζαντινού συγγραφέα Ιωάννη Τζέτζη (12ος αιώνας μ.Χ.) Σχόλια εἰς Λυκόφρονα (883). Ο Τζέτζης, σχολιάζοντας το όνομα του πλοίου Αργώ, γράφει ότι ενώ ο Απολλώνιος αποδίδει το όνομα στον κατασκευαστή του πλοίου Άργο, ο Ηγήσανδρος ο Σαλαμίνιος υποστηρίζει ότι το πλοίο πήρε το όνομα Αργώ γιατί ναυπηγήθηκε στο Άργος. Το όνομα του Ηγήσανδρου μαρτυρείται και από τον Ησύχιο, ο οποίος ερμηνεύοντας τη λέξη «ἀοῖα» γράφει ότι σημαίνει τα δέντρα που κόβονταν και αφιερώνονταν στην Αφροδίτη και ότι την πληροφορία αυτή την άντλησε από τον Ηγήσανδρο.

 

Δεν υπάρχουν λεπτομέρειες για τη ζωή και το έργο του Ηγήσανδρου.