Σωκράτης Σχολαστικός

Image

Συγγραφέας του 5ου αιώνα μ.Χ. Στο έργο του Ἐκκλησιαστική Ἱστορία υπάρχουν αναφορές στους Κυπρίους ιεράρχες άγιο Σπυρίδωνα και Κωνσταντίας Επιφάνιο.

 

Για τον άγιο Σπυρίδωνα γράφει ότι ήταν βοσκός προβάτων, ζούσε όμως με τόση αγνότητα ώστε κρίθηκε άξιος να γίνει και ποιμένας ανθρώπων. Και μολονότι έγινε επίσκοπος Τριμιθούντος, από ταπεινοφροσύνη συνέχισε να βόσκει τα πρόβατά του.

 

Για τον Επιφάνιο αφηγείται πως ο πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόφιλος έπεισε τον Κύπριο ιεράρχη να συγκαλέσει σύνοδο των Κυπρίων επισκόπων και να καταδικάσει τα βιβλία του Ωριγένη. Κι αφού το έκαμε ο Επιφάνιος, έστειλε επιστολές στον πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Ιωάννη τον Χρυσόστομο ζητώντας του να απέχει από τα κείμενα του Ωριγένη και να τα καταδικάσει κι αυτός. Αφηγείται ακολούθως την άφιξη του Επιφανίου στην Κωνσταντινούπολη και την προκλητική συμπεριφορά του προς τον Ιωάννη καθώς και την ανεκτικότητα του τελευταίου προς αυτόν.

 

Βλέπε λήμμα: Ωριγένης

 

Τέλος παραδίδει το γνωστό και από άλλους εκκλησιαστικούς συγγραφείς (βλ. Σωζομενός) περιστατικό της αναχώρησης του Επιφανίου από την Κωνσταντινούπολη, κατά το οποίο οι δυο ιεράρχες ευχήθηκαν δυσάρεστα ο ένας για τον άλλο, που πραγματοποιήθηκαν.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια