Μπενάκης Ευγένιος

Image

Κύπριος λόγιος που διέφυγε από το νησί μετά την κατάληψη της Κύπρου από τους Τούρκους το 1570-71. Έζησε στο Παρίσι. Είναι γνωστός από προσπάθειες που κατέβαλε για εκδίωξη των Τούρκων από την Κύπρο. Σώζεται υπόμνημα που υπέβαλε το 1583 στον δούκα της Σαβοΐας Κάρολο Εμμανουήλ σχετικά με την Κύπρο. Σ’ αυτό, ο Ευγένιος Μπενάκης υποδεικνύει ότι ο οίκος της Σαβοΐας είχε νόμιμα δικαιώματα επί της Κύπρου (η βασίλισσα της Κύπρου Καρλόττα είχε παντρευτεί τον Λουδοβίκο της Σαβοΐας κι είχε εκχωρήσει στο δουκάτο το νησί). Καλούσε γι’ αυτό τον δούκα να διεκδικήσει από τον σουλτάνο την Κύπρο και προσφερόταν να αναλάβει ο ίδιος τις διαπραγματεύσεις, αναφέροντας ότι είχε και πείρα στα περί της σουλτανικής αυλής στην Κωνσταντινούπολη, πράγμα που σημαίνει, πιθανότατα, ότι είχε ζήσει κι εκεί για κάποιο διάστημα. Δεν φαίνεται να βρήκε την υποστήριξη που ανέμενε, γιατί δεν αναφέρεται σοβαρή συνέχεια στην προσπάθειά του.