Νικάνωρ ο Κύπριος

Image

Κύπριος φιλόσοφος της Αρχαιότητας. Έζησε στα τέλη του 4ου και στις αρχές του 3ου αιώνα π.Χ. και υπήρξε αγαπητός μαθητής του Επίκουρου. Κατά τον Κλήμη τον Αλεξανδρέα, ο Νικάνωρ συγκαταλέγεται ανάμεσα στα φωτισμένα πνεύματα της Αρχαιότητας που αντιλήφθηκαν την πλάνη της αρχαιοελληνικής θρησκείας και την αμφισβήτησαν. Γι’ αυτό το λόγο ονομάστηκαν «άθεοι». Με τις αντιλήψεις τους αυτές όμως πλησίασαν τη θρησκευτική αλήθεια. Εκτός από μια ακόμη αναφορά, του Διογένη Λαέρτιου, ότι ο Επίκουρος μερίμνησε στη διαθήκη του και για τον Νικάνορα, δεν έχουν σωθεί άλλες πληροφορίες για τον Κύπριο αυτό φιλόσοφο.