Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών

Image

Επιστημονικό σωματείο της Κύπρου. Ιδρύθηκε από ομάδα 24 επιστημόνων τον Ιανουάριο  του 1936, πήρε δε ουσιαστική υπόσταση με τη γενική συνέλευση των μελών της στις 17 Απριλίου 1936 του ιδίου χρόνου στο Παγκύπριο Γυμνάσιο με τη ψήφιση του Καταστατικού της Εταιρείας και εκλογή του πρώτου διοικητικού συμβουλίου. Από τους ίδιους τους ιδρυτές της θεωρείται ότι με αυτό τον τρόπο απαντούσαν στα σκληρά πολιτικά μέτρα κατά των Ελλήνων της Κύπρου κατά τη διάρκεια της Παλμεροκρατίας 91933-39).  Το συμβούλιο αυτό αποτελούσαν οι Κ. Σπυριδάκις πρόεδρος, Σ. Χρίστης αντιπρόεδρος, Α. Αιμιλιανίδης γραμματέας, Α. Ιντιάνος ταμίας και Ν. ΚληρίδηςΓ. Παπαχαραλάμπους, Κ. Προυσής μέλη. Κύριοι σκοποί της Εταιρείας είναι η συλλογή, διάσωση, μελέτη και έκδοση του ιστορικού, γλωσσικού και λαογραφικού υλικού όλων των περιόδων της κυπριακής ιστορίας, καθώς επίσης και η συλλογή έργων της κυπριακής λαϊκής τέχνης.

 Διατελέσαντες πρόεδροι της Εταιρείας: Κωνσταντίνος Σπυριδάκις (1936-1976), Γεώργιος Παπαχαραλάμπους (1976-1986), Κύπρος Χρυσάνθης (1986-1998), Γεώργιος Ιωαννίδης (1998-1999), Ανδρέας Μιτσίδης (1999-2006).

 

Από το 1937 η Εταιρεία εκδίδει ανελλιπώς, κάθε χρόνο, επιστημονικό περιοδικό με τον τίτλο Κυπριακαί Σπουδαί. Το δελτίο θεωρείται ως ένα από τα αρχαιότερα ελληνικά περιοδικά που συνεχίζουν την έκδοσή τους.

 

» Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών - Βίντεο Ψηφιακός Ηρόδοτος-Αρχείο ΡΙΚ

 

Τα μέλη της Εταιρείας διακρίνονται σε τακτικά, αντεπιστέλλοντα και επίτιμα. Διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο το οποίο εκλέγεται για τριετή χρονική περίοδο. Σαν έμβλημα η Εταιρεία έχει τον αετό με ανοικτές φτερούγες, παρμένο από παραστάσεις αρχαίων κυπριακών νομισμάτων, γύρω δε την επιγραφή Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών.

 

Έδρα της Εταιρείας είναι η Λευκωσία, όπου και στεγάζεται στο οίκημα της παλαιάς Αρχιεπισκοπής, που παραχώρησε για το σκοπό αυτό η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου. Στο ισόγειο του μεγάρου εκτίθεται η πλούσια συλλογή της Εταιρείας σε έργα κυπριακής λαϊκής τέχνης, ενώ στον πρώτο όροφο είναι τα γραφεία και η βιβλιοθήκη. Μια από τις σπουδαιότερες δραστηριότητές της, μπορεί να θεωρηθεί η διοργάνωση και στη συνέχεια η έκδοση των Πρακτικών των διεθνών κυπρολογικών συνεδρίων.

 

Οι κυριότερες δραστηριότητες της Εταιρείας είναι:

  1. Ετήσια έκδοση Επιστημονικού Δελτίου με την ονομασία “Κυπριακαί Σπουδαί”. Μέχρι σήμερα έχουν κυκλοφορήσει 72 τόμοι. Σ’ αυτό δημοσιεύονται μελέτες, που αναφέρονται στην ιστορία, αρχαιολογία, λαογραφία, γλώσσα, τέχνη, εκπαίδευση και άλλα θέματα που αφορούν την Κύπρο. Το 1946 βραβεύθηκε από την Ακαδημία Αθηνών.
  2. Σειρά αυτοτελών εκδόσεων, οι οποίες αναφέρονται σε πτυχές του πολιτισμού της Κύπρου. Ενδεικτικά αναφέρουμε: Αγγελική Πιερίδου, Κυπριακή Λαϊκή Τέχνη, 1980. Ανδρέας και Ιουδήθ Στυλιανού, Εν τούτω Νίκα, 1971. Ελένη Παπαδημητρίου, Εθνογραφικά Καρπασίας, 1992. Μαργαρίτα Δημητρίου, Θέατρο Σκιών, 2004.
  3. Ίδρυση Μουσείου Λαϊκής Τέχνης (1937). Σ’ αυτό εκτίθενται υφαντά, κεντήματα, ξυλόγλυπτα, είδη αργυροχοΐας, καλαθοπλεκτικής και άλλα αντικείμενα της λαϊκής τέχνης του νήσου. Το Μουσείο στεγάζεται στο ισόγειο του παλαιού οικήματος της Αρχιεπισκοπής, που το παραχώρησε για το σκοπό αυτό στην Εταιρεία ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ο Β΄(1947-1950). Βασικοί συντελεστές στη σύσταση και τον εμπλουτισμό του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης υπήρξαν ο αείμνηστος Αδαμάντιος Διαμαντής και η λαογράφος Ελένη Παπαδημητρίου.
  4. Καταρτισμός βιβλιοθήκης με βιβλία, κύρια κυπρολογικού περιεχομένου, καθώς και αριθμό χειρογράφων.
  5. Διοργάνωση Διεθνούς Κυπρολογικού Συνεδρίου. Μέχρι τώρα έχουν διεξαχθεί τέσσερα συνέδρια (Α΄ 1969, Β΄ 1982, Γ΄ 1996, Δ' 2008) και έχουν κυκλοφορήσει τα πρακτικά τους.
  6. Διοργάνωση Επιστημονικών διαλέξεων και ανακοινώσεων για θέματα, που αναφέρονται στην Κύπρο και τον Πολιτισμό της.
  7. Συμμετοχή σε διάφορα ΕυρωπαΙκά Προγράμματα.

 

Για την όλη δράση και προσφορά της η Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών στις 24 Μαρτίου 1946. Βασικοί οικονομικοί αιμοδότες της “Εταιρείας” είναι η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού. Περιστασιακά έτυχε αξιόλογης οικονομικής στήριξης από την Ιερά Μονή Κύκκου, το Ίδρυμα Λεβέντη, το Ίδρυμα Παρασκευαΐδη και άλλους.

 

Ο Ύμνος της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών γράφτηκε το 1987 από τον Κύπρο Χρυσάνθη και μελοποιήθηκε από τον Θεόδουλο Καλλίνικο με την ευκαιρία των εορτασμών των πενήντα χρόνων από την ίδρυση της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών. Δημοσιεύθηκε στον πεντηκοστό τόμο (1986) των Κυπριακών Σπουδών (εκδ. Λευκωσία 1987).

 

Υμνος της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών

Ο Ύμνος της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών γράφτηκε το 1987 από τον Κύπρο Χρυσάνθη και μελοποιήθηκε από τον Θεόδουλο Καλλίνικο με την ευκαιρία των εορτασμών των πενήντα χρόνων από την ίδρυση της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών. Δημοσιεύθηκε στον πεντηκοστό τόμο (1986) των Κυπριακών Σπουδών (εκδ. Λευκωσία 1987).

 

Της Κύπρου ερευνητές και των γραμμάτων

της τέχνης και της γλώσσας, συντηρούμε

το ελληνικό μας φως και πάντα ζούμε 

στη μέριμνα των εθνικών πραγμάτων.

---------------------------

Την επιστήμη υπηρετούμε μόνο. 

Σκοπός μας και φροντίδα μας η αλήθεια. 

Την υποχρέωση νιώθουμε στα στήθια 

και το καθήκον σαν της δάφνης κλώνο.

 

 

Πηγή:

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια

Φώτο Γκάλερι

Image