Ηγησίας ή Ηγησίνος

Image

Κύπριος ποιητής της Αρχαιότητας, από την πόλη της Σαλαμίνος, για τον οποίο δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε πληροφορίες, εκτός από δυο αναφορές, του Αθήναιου και του πατριάρχη Φωτίου που αντλεί από τον Πρόκλο.

 

Ο Αθήναιος (Δειπνοσοφισταί, 15.682e, f) αναφέρει ότι τα γνωστά Κύπρια Έπη ήσαν έργο είτε του Ηγησία είτε του Στασίνου και όχι του Κυπρία του Αλικαρνασσέως όπως ισχυρίζεται ο Δημοδάμας ο Αλικαρνασσεύς ή Μιλήσιος.

 

Ο Φώτιος εξάλλου (Βιβλιοθήκη, 239), γράφει ότι στο βιβλίο του Πρόκλου με τίτλο Χρηστομαθείας γραμματικῆς Ἐκλογαί αναφερόταν ότι τα Κυπρίων Ποιήματα (= Κύπρια Ἔπη) αποδίδονταν από άλλους στον ποιητή Στασίνο, από άλλους στον ποιητή Ηγησίνο τον Σαλαμίνιο και από άλλους στον ίδιο τον Όμηρο που τα είχε δώσει ως προίκα στην κόρη του την οποία είχε νυμφευθεί ο Στασίνος.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια