Αντισθένης Πάφιος

Image

Ποιητής επιγραμματοποιός από την Πάφο, που έζησε επί εποχής του Πτολεμαίου Η' Σωτήρος Β' Λαθύρου (144-81 π.Χ.). Σήμερα μας είναι γνωστός μόνο από δυο επιγράμματά του που βρέθηκαν σπασμένα στη Δήλο.

 

Το ένα απ' αυτά αποκαταστάθηκε στο μεγαλύτερο μέρος του ενώ το δεύτερο είναι πολύ κατεστραμμένο. Στο πρώτο, από το όνομα του ποιητή σώζεται μόνο το ΑΝΤΙΣΘΕΝ ... ενώ στο δεύτερο, το κατεστραμμένο επίγραμμα, σώζεται πλήρως το όνομα: ΑΝΤΙΣΘΕΝΟΥΣ ΠΑΦΙΟΥ.

 

Το δεύτερο από τα επιγράμματα αυτά γράφτηκε από τον Αντισθένη για να υμνηθεί ο σπουδαίος τραπεζίτης Φιλόστρατος Φιλοστράτου Ασκαλωνίτης και συνυπάρχει με ένα ακόμη επίγραμμα για εξύμνηση του ιδίου προσώπου, γραμμένο από τον σημαντικό επιγραμματοποιό Αντίπατρο τον Σιδώνιο. Για ν' ανατεθεί στον Αντισθένη, παράλληλα με άλλη ανάθεση στον διάσημο Αντίπατρο, η σύνθεση επιγραμμάτων για ένα σπουδαίο πρόσωπο όπως ο Φιλόστρατος, σημαίνει ότι ο Πάφιος επιγραμματοποιός θα πρέπει να ήταν ένας από τους διασημότερους της εποχής του.

 

Στο πρώτο από τα δυο σωζόμενα επιγράμματά του ο Αντισθένης εξυμνεί την αρχοντιά κάποιου Σίμαλου και τη φιλοξενία του, επαινεί δε και την ωραία κόρη του που την παρομοιάζει με τη Ναυσικά.