Αγαπητός Έκτωρας

Κύπριος λόγιος του 16ου αιώνα. Φοίτησε και/ ή δίδαξε στο πανεπιστήμιο Παταβίου της Ιταλίας (1572-1600). Ένας πρόγονός του, ο Ιωάννης Αγαπητός, μετέσχε στη συνωμοσία κατά του Ερρίκου Β' Λουζινιανού, βασιλιά της Κύπρου, στα 1310.