Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών Ινστιτούτο

Ιδρύθηκε το 1969 ως κοινό σχέδιο της κυπριακής κυβέρνησης και του Προγράμματος Αναπτύξεως των Ηνωμένων Εθνών, για την αντιμετώπιση του ραγδαίως αναπτυσσόμενου τουρισμού στην Κύπρο. Στόχος του ήταν κυρίως η τροφοδότηση  της  τουριστικής  βιομηχανίας  με ειδικευμένο  προσωπικό. Νωρίτερα (1965) είχε ιδρυθεί η Κεντρική Ξενοδοχειακή Σχολή Κύπρου για εκπαίδευση μαγείρων και τραπεζοκόμων στο βασικό επίπεδο. Τα δύο ιδρύματα λειτούργησαν παράλληλα μέχρι το 1971, οπότε συγχωνεύθηκαν και στεγάστηκαν σε ιδιόκτητο σύμπλεγμα στη Λευκωσία, που αποτελείτο από το Ινστιτούτο Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών (ΙΞΕΤ), το ξενοδοχείο «Φιλοξενία» και το Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο.    

 

Από το Μάιο του 1993 το Ινστιτούτο αναβαθμίστηκε σε Τριτοβάθμιο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ξενοδοχειακής και Επισιτιστικής Εκπαίδευσης και μετονομάστηκε σε Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (ΑΞΙΚ).

 

Το ΑΞΙΚ έχει ως κύρια αποστολή την τροφοδότηση της ξενοδοχειακής και επισιτιστικής βιομηχανίας με άρτια καταρτισμένο και εξειδικευμένο προσωπικό, και τη γενικότερη ανάπτυξη της ευρύτερης τουριστικής βιομηχανίας. Για το σκοπό αυτό το Ινστιτούτο εφαρμόζει κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα, αναλαμβάνει μελέτες και έρευνες και παρέχει τεχνικές συμβουλές και πληροφορίες στους ενδιαφερομένους. Την πολιτική του  Ινστιτούτου καθορίζει ο υπουργός Εργασίας, τον οποίο συμβουλεύει διοικητικό συμβούλιο απαρτιζόμενο από εκπροσώπους της κυβέρνησης, των εργοδοτών και των συντεχνιών.

 

Γνωστικά αντικείμενα του ΑΞΙΚ, σε αναβαθμισμένη μορφή, έχουν περιληφθεί στα προγράμματα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) το οποίο άρχισε τη λειτουργία του το 2007, μέσω του Τμήματος Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας.