Ελληνομουσείον

Με την ονομασία αυτή αναφέρεται η Ελληνική Σχολή που ιδρύθηκε στη Λευκωσία από τον αρχιεπίσκοπο Κύπρου Φιλόθεο στα 1741, και στην οποία δίδαξε για 19 χρόνια ο διαπρεπής δάσκαλος και αργότερα πατριάρχης Ιεροσολύμων Εφραίμ* ο Αθηναίος, καθώς και άλλη σχολή που ιδρύθηκε αργότερα, επίσης στη Λευκωσία.

 

Περισσότερα για το Ελληνομουσείον βλέπε στο λήμμα Ελληνική Σχολή.