Ξερός ποταμός

Παιδικό γυμναστικό ομαδικό παιγνίδι, πολύ διαδεδομένο παλαιότερα. Παίζεται από πολλά παιδιά ως εξής: Τα παιδιά (όσα κι αν είναι) πλην ενός, τοποθετούνται σε ευθεία γραμμή και σκύβοντας στηρίζονται με τα χέρια τους τοποθετημένα στα γόνατά τους. Το κάθε παιδί τοποθετείται στη στάση αυτή σε απόσταση δύο περίπου μέτρων από το επόμενο. Το τελευταίο παιδί τρέχει και, ακουμπώντας τα χέρια στην πλάτη των σκυμμένων παιδιών, ανοίγοντας δε τα πόδια του, πηδά πάνω από αυτά περνώντας τα ένα προς ένα και χρησιμοποιώντας τα ως υφαλτήριο. Όταν πηδήξει πάνω και από το τελευταίο παιδί, τότε στη συνέχεια τοποθετείται και αυτό σε ανάλογη στάση επικύψεως. Στο μεταξύ το πρώτο παιδί από το οποίο πέρασε εκείνο που πήδηξε, σηκώνεται και με τη σειρά του πηδά πάνω από όλα τα άλλα, για να τοποθετηθεί πάλι σε στάση επικύψεως στην άλλη άκρη της γραμμής. Το ίδιο πράττει και το επόμενο, και το μεθεπόμενο και κάθε ένα από τα παιδιά. Έτσι όλα πηδούν με τη σειρά πάνω από τα άλλα και το παιγνίδι συνεχίζεται όσο αντέχουν. Είναι δε αρκετά θεαματικό παιγνίδι όταν γίνεται με καλό συντονισμό.