Οκτάβιος

Ο ένατος μήνας του αυτοκρατορικού ημερολογίου που υιοθετήθηκε στην Πάφο το 15 π.Χ. Το όνομά του το πήρε από την Οκταβία, αδελφή του Οκταβιανού Αυγούστου και γυναίκα του Μάρκου Αντωνίου. Περισσότερα για το ημερολόγιο στην αρχαία Κύπρο βλέπε στο λήμμα Ημερολόγιο Κυπριακό.