Οξύτενα

Image

Ρυάκι, παραπόταμος του ποταμού Γιαλιά, στην επαρχία Αμμοχώστου. Πηγάζει από τα ανατολικά του χωριού Μουσουλίτα και τροφοδοτεί το φράγμα των Κουκλιών. Το ρυάκι ρέει πάνω στις πρόσφατες αλλουβιακές αποθέσεις της Ολόκαινης γεωλογικής περιόδου πάνω στις οποίες αναπτύχθηκαν προσχωσιγενή εδάφη. Η χρήση της γης κατά μήκος της κοίτης του ρυακιού περιλαμβάνει αποκλειστικά ξηρικές καλλιέργειες, κυρίως σιτηρά και νομευτικά φυτά.