Βοδιών νησί

Image

Νησίδα της Κύπρου. Την αναφέρει ο Λεόντιος Μαχαιράς (Χρονικόν, παρ. 362), ως μέρος το οποίο χρησιμοποιούσαν οι Γενουάτες για πολεμικούς σκοπούς κατά τη διάρκεια της εκστρατείας τους στην Κύπρο το 1373. Ο Μαχαιράς το ονομάζει «νησσίν τῶν Βοϊδίων». Το αναφέρουν επίσης ο Στραμβάλδι (isola delli Manzi), ο Αμάτι και ο Φλώριος Βουστρώνιος.

 

Κατά πάσαν πιθανότητα το νησάκι αυτό ήταν ένα από τα πολύ μικρά που βρίσκονται απέναντι από το λιμάνι της Αμμοχώστου και που χρησιμοποιούνταν κατά τον Μεσαίωνα για να το προστατεύουν, ως φυσικά περισσότερο εμπόδια στα εχθρικά καράβια.

Φώτο Γκάλερι

Image
Image