Ακρωτηρίου κόλπος

Image

Είναι ο κόλπος ανάμεσα στο ακρωτήρι Γάτα και την Αμαθούντα. Στο μέσο περίπου του κόλπου βρίσκεται η πόλη της Λεμεσού, που προστατεύεται, όπως είναι φυσικό, από τους ανέμους, λόγω της χερσονήσου Ακρωτηρίου. Η έκταση που καταλαμβάνει ο κόλπος χαρακτηρίζεται κυρίως από παραλίες με άμμο και παραλίες με στρογγυλεμένα ή γωνιώδη μικρά και μεγάλα βότσαλα με χοντρή άμμο. Τα βότσαλα είτε προέρχονται από γειτονικά πετρώματα, είτε μεταφέρθηκαν από μακρινές αποστάσεις, όπως στην περίπτωση των πυριγενών βοτσάλων, που μεταφέρθηκαν ως κροκάλες από το πυριγενές σύμπλεγμα του Τροόδους, μέσω ποταμών. Οι ακρογιαλιές του κόλπου Ακρωτηρίου είναι στην ουσία έργο του καταστροφικού αλλά και του δημιουργικού έργου της θάλασσας, ιδιαίτερα των κυμάτων και γενικά του κινούμενου νερού.