Άγιος Γεώργιος Κελοκεδάρων

Image

Τουρκοκυπριακό χωριό της επαρχίας Πάφου, 180 μ. πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Είναι χτισμένο στην αριστερή όχθη του ποταμού Διαρίζου, κάπου 26 χμ. στα ανατολικά της Πάφου. Συχνά ονομάζεται Άγιος Γεώργιος Κελοκεδάρων (από το χωριό Κελοκέδαρα που βρίσκεται στα βόρεια και το οποίο έδωσε το όνομά του σ' ένα μεγάλο διοικητικό διαμέρισμα της Πάφου) ή Άγιος Γεώργιος Μαμωνιών (από το γειτονικό χωριό που βρίσκεται στα νοτιοδυτικά).

 

Η ονομασία του χωριού και η σωζόμενη εκκλησία του, αφιερωμένη βέβαια στον άγιο Γεώργιο, φανερώνουν ότι αρχικά το χωριό αυτό ήταν ελληνικό, ιδρυμένο πιθανότατα κατά τα Βυζαντινά χρόνια.  Ήταν μεταξύ των ελληνικών χωριών που σταδιακά μετετράπησαν σε αμιγή τουρκικά κατά τη μακρά περίοδο της Τουρκοκρατίας.

 

Η περιοχή του χωριού έχει μια γενική κλίση από τα βόρεια προς τα νότια. Το υψόμετρο από τα 400 μέτρα στα βόρειά  του σύνορα μειώνεται στα 180 μέτρα στον οικισμό και στα 160 μέτρα στα νότιά του σύνορα.

 

Από γεωλογικής απόψεως, γύρω από την κοίτη του Διαρίζου απαντώνται οι πρόσφατες αλλουβιακές αποθέσεις της Ολόκαινης γεωλογικής περιόδου που αποτελούνται από άμμους, χαλίκια και αργίλλους, ενώ στην υπόλοιπη διοικητική έκταση του χωριού κυριαρχούν οι αποθέσεις του σχηματισμού Λευκάρων (κρητίδες, μάργες και κερατόλιθοι), οι άργιλλοι του σχηματισμού Μονής και οι αποθέσεις του σχηματισμού των Μαμωνιών. Πάνω στα πετρώματα αυτά αναπτύχθηκαν προσχωσιγενή εδάφη και εδάφη του σχηματισμού των Μαμωνιών.

 

Το χωριό δέχεται μια μέση ετήσια βροχόπτωση περί τα 530 χιλιοστόμετρα. Οι κύριες καλλιέργειές του είναι λίγα αμπέλια, εσπεριδοειδή, λίγα οπωροφόρα, ελιές, αμυγδαλιές, όσπρια και λαχανικά. Καλλιεργούνται επίσης λίγα σιτηρά και νομευτικά φυτά. Καθώς ταξιδεύει ένας κατά μήκος της κοιλάδας του Διαρίζου, από τον Άγιο Νικόλα προς τη θάλασσα, είναι κοντά στον Άγιο Γεώργιο που αισθάνεται τις αλλαγές στο υψόμετρο, το κλίμα και τη χρήση γης. Είναι εδώ που το σχετικά θερμό κλίμα επιτρέπει την καλλιέργεια της ελιάς και των εσπεριδοειδών. Όμως, είναι ιδιαίτερα στον Άγιο Γεώργιο που αρχίζει να εμφανίζεται το πράσινο σε μεγάλη έκταση. Η κτηνοτροφία διεξάγεται σε περιορισμένη κλίμακα.

 

Ο Άγιος Γεώργιος Κελοκεδάρων συνδέεται οδικά στα βορειοανατολικά με το χωριό Κιδάσι (περί τα 7 χμ.) και στα νοτιοδυτικά με το χωριό Μαμώνια (περί τα 2 χμ.) και μέσω του με την πόλη της Πάφου.

 

Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, οι πλήρεις απογραφἐς πληθυσμού έχουν ως ακολούθως:

 

Χρονολογία Κάτοικοι
1881 113 
1891 142 
1901 168 
1911 169 
1921 193 
1931 225 
1946 243 
1960 217 
1973 280 
1976 147 
1982 131 
1992 115 
2001 118 

 

Το γεγονός ότι το 1973 το χωριό γνώρισε τη μεγαλύτερη αύξηση πληθυσμού (280 κάτοικοι) πιθανόν να οφείλεται στην εγκατάσταση άλλου τουρκοκυπριακού πληθυσμού εδώ. Οι Τουρκοκύπριοι κάτοικοι του χωριού το εγκατέλειψαν το 1975, οπότε και μετακινήθηκαν στο κατεχόμενο από τους Τούρκους εισβολείς τμήμα της Κύπρου.

 

Οι Τουρκοκύπριοι κάτοικοι ονόμαζαν το χωριό Kavakli, ονομασία τουρκική των δέντρων που λέγονται στην Κύπρο και καβάτζ'ια (λεύκες).

 

Φώτο Γκάλερι

Image
Image