Παλλουρόκαμπος

Image

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου που δεν υφίσταται πλέον. Τον αναφέρει ο μεσαιωνικός χρονογράφος Λεόντιος Μαχαιράς (Χρονικόν, παρ. 620) ως χωριό που παραχωρήθηκε ως φέουδο το 1383,  από τον βασιλιά της Κύπρου Ιάκωβο Α' (1382-1398) στον ευγενή Γκυ ντε λα Μπωμ. Τις ίδιες πληροφορίες δίνει και ο Φλώριος Βουστρώνιος, ο οποίος σημειώνει επίσης ότι κατά την αναδιανομή των φέουδων, στην οποία είχε προβεί ο βασιλιάς Ιάκωβος Β΄ μετά την άνοδό του στο θρόνο το 1460, ο Παλλουρόκαμπος δόθηκε σε κάποιον Ονούφριο Ρεκουένσες.

 

Ο Φλώριος γράφει την ονομασία του χωριού ακριβώς Pallurocampo.

 

Είναι άγνωστο πού ακριβώς βρισκόταν το χωριό. Υπάρχουν πάρα πολλά τοπωνύμια στην Κύπρο προερχόμενα από το φυτό παλλούρα.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια