Άγιος Πάππος

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου που δεν υπάρχει σήμερα. Βρισκόταν κοντά στην πόλη της Αμμοχώστου και προς τα βορειοδυτικά της, όχι μακριά από το σημερινό χωριό Άγιος Σέργιος.

Το χωριό αυτό βρίσκεται σημειωμένο σε παλαιούς χάρτες (της περιόδου της Βενετοκρατίας κ.ε.) ως S. Papo. Προφανώς είχε ιδρυθεί κατά τα Βυζαντινά χρόνια και πήρε την ονομασία του αγίου Πάππου, επισκόπου Χύτρων, πιθανώς κατά τον 4ο μ.Χ. αιώνα. Το χωριό φαίνεται ότι είχε διαλυθεί κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας.