Πύλα

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Σε παλαιό χειρόγραφο του Κυπριακού Μουσείου μνημονεύεται ως Pila και προφανώς ήταν άλλο από το χωριό Πύλα της επαρχίας Λάρνακας που σε χάρτες της περιόδου της Βενετοκρατίας σημειώνεται ως Pilla.

 

Η δεύτερη Πύλα δεν σημειώνεται σε παλαιούς χάρτες, αλλά στο πιο πάνω αναφερόμενο χειρόγραφο αναφέρεται ότι περιλαμβανόταν μεταξύ των χωριών της περιοχής Alesandreta (=Αλεξανδρέττας). Ο οικισμός της Αλεξανδρέττας βρίσκεται σημειωμένος σε παλαιούς χάρτες στην Τηλλυρία, άρα και η δεύτερη Πύλα θα πρέπει επίσης να βρισκόταν στην Τηλλυρία.

 

Για την Πύλα της Τηλλυρίας δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες. Προφανώς δεν υπήρξε ποτέ σημαντικός οικισμός, και θα πρέπει να διαλύθηκε κατά την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας επί της Κύπρου.