Μάραθος

Μεσαιωνικός οικισμός που βρισκόταν στην περιοχή της Μαραθάσας, στην οποία έδωσε και την ονομασία. Βλέπε γι’ αυτό στο λήμμα Μαραθάσα (μέρος β΄, ιστορικά στοιχεία), καθώς και στα λήμματα Μουτουλλάς και Καλοπαναγιώτης.