Πιπέρι

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου που διαλύθηκε, μάλλον νωρίς τον 17ο αιώνα, και δεν υφίσταται σήμερα. Το χωριό αναφέρεται ως φέουδο κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας, από τον ιστορικό του 16ου αιώνα Φλώριο Βουστρώνιο, που γράφει την ονομασία του ακριβώς Piperi. Ο Φλώριος δεν δίνει ένδειξη ως προς το πού βρισκόταν. Σημειώνει μόνο ότι κατά την αναδιανομή των φέουδων στην οποία είχε προβεί ο βασιλιάς της Κύπρου Ιάκωβος Β΄ μετά την άνοδό του στο θρόνο το 1460, το Πιπέρι είχε δοθεί στον αξιωματούχο Ντομένικο ντε Μεσσίνα, μαζί με άλλα 6 χωριά.