Σινάδιν

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Ευρισκόταν στην επαρχία της Πάφου.

 

Ο οικισμός μνημονεύεται ως Sinadin στο γνωστό χειρόγραφο Λειμωνίδα, της περιόδου της Βενετοκρατίας, και περιλαμβάνεται μεταξύ εκείνων που βρίσκονταν στη διοικητική περιοχή της Χρυσοχούς. Ωστόσο ο οικισμός δεν βρίσκεται σημειωμένος σε παλαιούς χάρτες της Κύπρου, και δεν υπάρχουν άλλες ενδείξεις ως προς την ακριβή τοποθεσία στην οποία ευρισκόταν.

 

Το Σινάδιν(;) δεν υπήρξε, προφανώς, σημαντικός και μεγάλος οικισμός, φαίνεται δε ότι είχε διαλυθεί κατά την περίοδο της Οθωμανικής επί της Κύπρου κυριαρχίας. Περισσότερες πληροφορίες περί αυτού ελλείπουν.