Παλιά Πισκοπιά

Image

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου που διαλύθηκε μάλλον μετά τον 16ο αιώνα, και δεν υφίσταται σήμερα. Βρισκόταν στην πεδιάδα, στην περιοχή της Κυθρέας. Τούτο προκύπτει από αναφορά του ιστορικού Φλωρίου Βουστρωνίου (16ος αιώνας) ο οποίος μνημονεύει το χωριό, ως ένα των όσων αρδεύονταν από τον Κεφαλόβρυσο της Κυθρέας.

 

Ο Φλώριος γράφει την ονομασία του χωριού ακριβώς ως Paglia Piscopia και δίνει και την πληροφορία ότι: Κατά την αναδιανομή των φέουδων στην οποία προέβη ο βασιλιάς της Κύπρου Ιάκωβος Β΄ μετά την άνοδό του στο θρόνο το 1460, το χωριό δόθηκε σε κάποιον αξιωματούχο Κυριάκο Μπουκαρί. Πιο πριν το χωριό αποτελούσε ιδιοκτησία του σημαντικού αξιωματούχου Σορ ντε Νάβες.