Στρωμνίδι ή Στρωμνίτζιν

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, στην επαρχία της Αμμοχώστου, που δεν υφίσταται σήμερα. Ο οικισμός βρίσκεται σημειωμένος σε παλαιούς χάρτες της Κύπρου ως Stroniti αλλά και ως Stronitji και τοποθετείται πολύ κοντά στην πόλη της Αμμοχώστου και προς τα νοτιοδυτικά της, αλλά και ακριβώς ανατολικά της Achiorito (=Αχερίτου). Δηλαδή περίπου στην περιοχή του σημερινού Αγίου Νικολάου (έδαφος βρετανικής βάσης) και του συνοικισμού των Βρυσούλλων.

 

Κατά τη δική μας άποψη, πιθανότατα η πραγματική ονομασία του οικισμού (αλλοιωμένη στην ξενική της γραφή στους χάρτες) ήταν η ελληνική Στρωμνίδι, από την αρχαία λέξη στρωμνή (=στρώμα). Αλλά και το στρωμίδι ήταν καλαμένιο πλέγμα που είτε τοποθετείτο κάτω από το στρώμα είτε εχρησιμοποιείτο το ίδιο σαν στρώμα, η ψάθα ή είδος ψάθας. Στην περιοχή όπου ετοποθετείται ο συγκεκριμένος οικισμός, υπήρχαν ελώδεις περιοχές με άφθονους καλαμιώνες που έδιναν καλάμια για στρωμίδια, απ' όπου ίσως και η ονομασία του οικισμού.

 

Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες για τον οικισμό αυτόν, που θα πρέπει να διαλύθηκε κατά την περίοδο της Οθωμανικής κατοχής της Κύπρου. Ή ίσως να καταστράφηκε κατά τη διάρκεια της μακράς πολιορκίας της Αμμοχώστου από τους Τούρκους το 1570-71.