Φακόα

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Ευρισκόταν στην επαρχία της Πάφου, και η μόνη πληροφορία που έχουμε γι' αυτόν προέρχεται από παλαιούς χάρτες της Κύπρου, στους οποίους και ευρίσκεται σημειωμένος.

 

Στον χάρτη της Κύπρου του Abraham Ortelius, του έτους 1573, ο οικισμός σημειώνεται ως Facoa και τοποθετείται προς τα βορειοανατολικά της πόλης της Πάφου, κοντά και βορειοδυτικά του χωριού Anarit (=Αναρίτα), στην αριστερή όχθη του ποταμού Έζουσα.

 

Δεν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη πληροφορία για τον οικισμό αυτόν, που πάντως δεν φαίνεται να υπήρξε ποτέ σημαντικός. Η αλλοιωμένη, προφανώς, ξενική ονομασία του που δίνεται στους παλαιούς χάρτες, δεν μας παρέχει ούτε καν ένδειξη ως προς το ποια θα πρέπει να ήταν η πραγματική.