Συριά

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Βρισκόταν στην επαρχία της Λεμεσού.

 

Σε παλαιούς χάρτες της Κύπρου (λ.χ. χάρτης του Abraham Ortelius του 1573) ο οικισμός ευρίσκεται σημειωμένος ως Siria, στα βορειοδυτικά της πόλης της Λεμεσού, ανατολικά του χωριού Chivida (=Κιβίδες) και νότια των χωριών Euresi (=Άγιος Αμβρόσιος) και Monag (=Μονάγρι). Εξάλλου σε παλαιό χειρόγραφο του Κυπριακού Μουσείου, της περιόδου της Βενετοκρατίας, ο οικισμός μνημονεύεται επίσης ως ιδιωτικό φέουδο της ευγενούς Βέρας ντε Γκιμπλέτ. Πιθανόν και ενωρίτερα ο οικισμός αυτός να ανήκε στην οικογένεια των ντε Γκιμπλέτ, μία από τις πιο γνωστές της μεσαιωνικής Κύπρου. Ωστόσο ο Φλώριος Βουστρώνιος, που επίσης μνημονεύει τον οικισμό ως Siria, μας παρέχει την πληροφορία ότι ο οικισμός αυτός είχε δοθεί το 1464, από τον τότε βασιλιά της Κύπρου Ιάκωβο Β', στον ευγενή και προφανώς υποστηρικτή του Τομασσίν ντε Νόρες - της μεγάλης και γνωστής κυπριακής μεσαιωνικής οικογένειας των ντε Νόρες.

 

Ιδιαίτερα όμως η οικογένεια των ντε Γκιμπλέτ είχε καταβολές από τη μεσαιωνική σταυροφορική Συρία (από εκεί και το οικογενειακό επίθετο ντε Γκιμπλέτ), πράγμα που ίσως δεν ήταν άσχετο με την ονομασία του συγκεκριμένου οικισμού. Πάντως, η ξενική γραφή του ονόματος του οικισμού (Siria) δεν είναι σαφής ως προς το ποια ήταν η πραγματική ονομασία του οικισμού. Ίσως Συριά (όπως και Συριανοχώρι στην περιοχή του κόλπου της Μόρφου), ίσως Συρκά (όπως και μεσαιωνικός οικισμός Συρκάτης στην περιοχή Λευκάρων), ίσως κάτι άλλο.

 

Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες για τον μεσαιωνικό αυτό οικισμό, που θα πρέπει πάντως να διαλύθηκε στα χρόνια της Οθωμανικής κατοχής της Κύπρου.