Πιγαδούδια

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου που διαλύθηκε σε άγνωστο χρόνο και δεν υπάρχει σήμερα. Το χωριό μνημονεύει ο ιστορικός Φλώριος Βουστρώνιος (16ος αιώνας), γράφοντας την ονομασία του ως Pigaduglia, που φαίνεται να σήμαινε μικρά πηγάδια. Ο Φλώριος δεν δίνει για το χωριό αυτό άλλη πληροφορία πέρα από το ότι ήταν φέουδο κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι κατά την αναδιανομή των φέουδων στην οποία είχε προβεί ο βασιλιάς της Κύπρου Ιάκωβος Β΄ μετά την άνοδό του στο θρόνο το 1460, το χωριό αυτό δόθηκε στον Ρίτζο ντι Μαρίνο μαζί με άλλα τρία. Δεδομένου ότι τα υπόλοιπα τρία χωριά βρίσκονταν στην επαρχία της Αμμοχώστου, της οποίας ο ντι Μαρίνο είχε τότε διοριστεί διοικητής, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι στην αυτή επαρχία βρίσκονταν και τα Πηγαδούδια.