Παλάτια

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου που δεν υφίσταται πλέον. Αναφέρεται από τον μεσαιωνικό χρονογράφο Λεόντιο Μαχαιρά (Χρονικόν, παρ. 620), ως ένα από τα χωριά που κατ' εντολήν του βασιλιά της Κύπρου Ιακώβου Α' (1382-1398) μεταβιβάστηκαν από τον κόμη της Τριπόλεως στον λόρδο της Βηρυτού (βλέπε λήμμα για το χωριό Παλαμίδα, πιο πριν).

 

Δεν είναι γνωστό πού βρισκόταν αυτό το χωριό. Ο R. Μ. Dawkins, στα σχόλιά του για το έργο του Μαχαιρά, υποθέτει ότι ίσως επρόκειτο για το χωριό Παλώδια της επαρχίας Λεμεσού.